Гейтуей Heatmiser neoHub Gen 2

Гейтуей към neoSystem oсигуряващ дистанционен достъп през Интернет до различни устройства на Heatmiser, като neoStat, neoAir, neoPlug.

Жичен стаен термостат Heatmiser neoStat HC

Жичен стаен термостат за управление на вентилаторни конвектори и подово отопление.