Сплит термопомпа Toshiba Estia R32 All-In-One

Toshiba Estia R32 All-In-One е високоефективна сплит термопомпа за отопление и охлаждане с вграден бойлер за битова гореща вода, температурен диапазон на изходящата вода до +65°C и мощности от 4 до 14 kW.

Сплит термопомпа Toshiba Estia

Toshiba Estia е сплит термопомпа въздух/вода, произведенa в Япония, подходяща за отопление и охлаждане на жилищни сгради и подгряване на битова гореща вода.

Сплит термопомпа Toshiba Estia Powerfull

Toshiba Estia Powerfull е сплит термопомпа въздух/вода, произведенa в Япония, подходяща за отопление и охлаждане на жилищни сгради и производство на гореща вода за битови нужди.