• Предприятие за козметични продукти на фирма "Солвекс КП" ООД - гр. Кричим - газова инсталация;
 • Производствено предприятие за врати и мебели на фирма "РЕДО" ЕООД - гр. Пловдив. - Водогреен котел 160 kW;
 • Производствено предприятие на фирма "Дзобеле България" ЕООД, индустриална зона Раковски - с. Стряма - водогреен котел;
 • Производствено предприятие на фирма "Оптроника" ЕООД - гр. Куклен - водогреен котел 240 kW;
 • Предприятие за полимерни опаковки на фирма "Асенова крепост"АД - гр. Асеновград;
 • Предприятие за производство на термопанели на фирма "ФРИГОПАН" - с. Царацово - газова инсталация и водогреен котел;
 • ЦДГ "Слънце" - гр. Асеновград - газова инсталация и водогрейни котли;
 • ЦДГ "Надежда" - гр. Асеновград - газова инсталация и водогреен котел;
 • ЦДГ "Дружба" - гр. Асеновград - газова инсталация и водогрейни котли;
 • ЦДГ "Пролет" - гр. Асеновград - газова инсталация;
 • ОДК "Васил Левски" - гр.Асеновград - газова инсталация;
 • ОУ "Петко Каравелов" - гр.Асеновград - газова инсталация и водогрейни котли;
 • ОУ "Христо Ботев" - гр. Асеновград - газова инсталация и водогрейни котли;
 • ОУ "Никола Вапцаров" - гр.Асеновград - газова инсталация и водогрейни котли;
 • ДДЛРГ "Мария Луиза" - гр.Пловдив - водогреен котел 160 kW;
 • Предприятие за производство на етерично-маслени култури - гр.Доспат - Парен котел с производителност t/h;
 • База за отдих на фирма "Пампорово Стрийм" ООД - с. Стойките;
 • Магазин "БАУМАКС" - гр.Пловдив - газова инсталация и водогрейни котли;
 • Районна дирекция на горите - гр.Пловдив - газова инсталация и водогрейни котли;
 • Дом за възрастни с физически увреждания - гр.Асеновград - газова инсталация и водогреен котел;