"ВИЛФ - инженеринг ООД"

интелигентен подход към по - добър живот

Котли на пелети, биомаса и дървесен чипс Kostrzewa

Kostrzewa Mini Bio

Котли на биомаса Kostrzewa Mini Bio Основни характеристики:
 • Котелна стомана P265GH
 • Пелетна горелка Platinum Bio с основни компоненти от топлоустойчива до 1150°C стомана H2SN20S2
 • КПД >92,8%
 • 3-фазов запалителен процес елиминиращ образуването на газ
 • Разделяне на въздуха на първичен и вторичен
 • Самопочистваща функция на горелката
 • Контрол на пламъка с фотоклетка
 • Автоматичен рестарт след спиране на захранването
 • Контролер с Fuzzy Logic 2 алгоритъм
 • Табло за управление с модулиране на мощността и управление на циркулационна помпа за отопление, както и производство на топла вода за БГВ с външен бойлер
 • Възможност за свързване на допълнителен стаен термостат или GSM модул
 • Възможност за работа с акумулиращ буферен съд - опция
 • Възможност за включване на ламбда сонда – опция
 • Водна защита на бункера за пелети от обратен пламък
Тип MB 10 MB 20
Приблизителна отопляема площ (m2) 50 - 200 100 - 300
Отоплителна мощност (kW) 10 20
Дълбочина (mm) / с горелка 745 / 1240 868 / 1340
Широчина (mm) 602 752
Височина (mm) 1660 1640
Изход към комин (mm) 135 160
Обем на бункера (литри) 230 240
Тегло (kg) 200 270

Kostrzewa Mini Bio Luxury

Котли на биомаса Kostrzewa Mini Bio Luxury Основни характеристики:
 • Цвят: бял или зелен
 • Котелна стомана P265GH Широколентова ламбда сонда
 • Облицована с керамика горивна камера
 • Пелетна горелка Platinum Bio с основни компоненти от топлоустойчива до 1150°C стомана H2SN20S2 и керамична облицовка
 • КПД >92,8%
 • Широколентова ламбда сонда – икономия на гориво до 20%
 • 3- фазов запалителен процес елиминиращ образуването на газ
 • Разделяне на въздуха на първичен и вторичен
 • Самопочистваща функция на горелката
 • Контрол на пламъка с фотоклетка
 • Автоматичен рестарт след спиране на захранването
 • Контролер с Fuzzy Logic 2 алгоритъм
 • Табло за управление с компенсация по външна температура, модулиране на мощността и управление на циркулационна помпа за отопление, както и производство на топла вода за БГВ с външен бойлер
 • Възможност за свързване на допълнителен стаен термостат или GSM модул
 • Възможност за работа с акумулиращ буферен съд - опция
 • Водна защита на бункера за пелети от обратен пламък
Тип MBL 10 MBL 20
Приблизителна отопляема площ (m2) 50 - 200 100 - 300
Отоплителна мощност (kW) 10 20
Дълбочина (mm) / с горелка 745 / 1240 868 / 1340
Широчина (mm) 602 752
Височина (mm) 1660 1640
Изход към комин (mm) 135 160
Обем на бункера (литри) 230 240
Тегло (kg) 200 270

Kostrzewa Maxi Bio

Котли на биомаса Kostrzewa Maxi Bio Основни характеристики:
 • Котелна стомана P265GH
 • Облицована с керамика горивна камера
 • 3-ходов топлообменник с турболатори
 • Шнек за изкарване на пепелта от горивната камера с опция за автоматично действие
 • Пелетна горелка Platinum Bio с основни компоненти от топлоустойчива до 1150°С стомана H2SN20S2 и керамична облицовка
 • КПД >91,0%
 • Широколентова ламбда сонда – икономия на гориво до 20%
 • 3-фазов запалителен процес елиминиращ образуването на газ
 • Разделяне на въздуха на първичен и вторичен
 • Самопочистваща функция на горелката
 • Контрол на пламъка с фотоклетка
 • Автоматичен рестарт след спиране на захранването
 • Сензор за негативно налягане в горивната камера
 • Контролер с Fuzzy Logic 2 алгоритъм
 • Табло за управление с компенсация по външна температура, модулиране на мощността и управление на циркулационна помпа за отопление, трипътен вентил, както и производство на топла вода за БГВ с външен бойлер
 • Възможност за свързване на допълнителен стаен термостат или GSM модул
 • Възможност за работа с акумулиращ буферен съд - опция
Тип MXB 50 MXB 75 MXB 100 MXB 150 MXB 200 MXB 285
Отоплителна мощност (kW) 15 - 50 23 - 75 30 - 100 45 - 150 60 - 200 86 - 285
Дълбочина (mm) 1156 / 1763 1367 / 2193 1491 / 2268 1501 / 2488 1755 / 2692 1920 / 2647
Широчина (mm) 1045 1022 1052 1121 1121 1116
Височина (mm) 1202 1202 1288 1480 1480 1720
Изход към комин (mm) 180 180 185 230 230 254
Обем на бункера (литри) 305 305 305 305 305 305
Тегло (kg) 475 559 677 885 983 1368

Kostrzewa Compact Bio

Котли на биомаса Kostrzewa Compact Bio Основни характеристики:
 • Котелна стомана P265GH
 • Облицована с керамика горивна камера
 • 3-ходов топлообменник
 • Пелетна горелка Platinum Bio с основни компоненти от топлоустойчива до 1150°С стомана H2SN20S2 и керамична облицовка
 • КПД >91,0%
 • 3- фазов запалителен процес елиминиращ образуването на газ
 • Разделяне на въздуха на първичен и вторичен
 • Самопочистваща функция на горелката
 • Контрол на пламъка с фотоклетка
 • Автоматичен рестарт след спиране на захранването
 • Контролер с Fuzzy Logic 2 алгоритъм
 • Табло за управление с модулиране на мощността и управление на циркулационна помпа за отопление, както и производство на топла вода за БГВ с външен бойлер
 • Управление от таблото и на процесите при ръчно зареждане с дървесина
 • Възможност за свързване на допълнителен стаен термостат или GSM модул
 • Възможност за работа с акумулиращ буферен съд - опция
 • Възможност за включване на ламбда сонда – опция
 • Голяма горивна камера за ръчно зареждане
Тип СB 10 СB 16 СB 24
Приблизителна отопляема площ (m2) 50 - 200 85 - 250 100 - 300
Отоплителна мощност (kW) 10 16 24
Дълбочина (mm) 790 790 790
Широчина (mm) 1022 1175 1277
Височина (mm) 1370 1370 1370
Изход към комин (mm) 135 160 160
Обем на бункера (литри) 208 208 208
Тегло (kg) 280 330 400

Kostrzewa Compact Bio Luxury

Котли на биомаса Kostrzewa Compact Bio Luxury Основни характеристики:
 • Котелна стомана P265GH
 • Облицована с керамика горивна камера
 • 3- ходов топлообменник
 • Пелетна горелка Platinum Bio с основни компоненти от топлоустойчива до 1150°С стомана H2SN20S2 и керамична облицовка
 • КПД >91,0%
 • Широколентова ламбда сонда – икономия на гориво до 20%
 • 3-фазов запалителен процес елиминиращ образуването на газ
 • Разделяне на въздуха на първичен и вторичен
 • Самопочистваща функция на горелката
 • Контрол на пламъка с фотоклетка
 • Автоматичен рестарт след спиране на захранването
 • Контролер с Fuzzy Logic 2 алгоритъм
 • Табло за управление с компенсация по външна температура, модулиране на мощността и управление на циркулационна помпа за отопление, както и производство на топла вода за БГВ с външен бойлер
 • Управление от таблото и на процесите при ръчно зареждане с дървесина
 • Възможност за свързване на допълнителен стаен термостат или GSM модул
 • Възможност за работа с акумулиращ буферен съд - опция
 • Възможност за включване на ламбда сонда – опция
 • Голяма горивна камера за ръчно зареждане
Тип СB 10 СB 16 СB 24
Приблизителна отопляема площ (m2) 50 - 200 85 - 250 100 - 300
Отоплителна мощност (kW) 10 16 24
Дълбочина (mm) 790 790 790
Широчина (mm) 1022 1175 1277
Височина (mm) 1370 1370 1370
Изход към комин (mm) 135 160 160
Обем на бункера (литри) 208 208 208
Тегло (kg) 280 330 400

Kostrzewa Twin Bio

Котли на биомаса Kostrzewa Twin Bio Основни характеристики:
 • Котелна стомана P265GH
 • Облицована с керамика горивна камера
 • 3-ходов топлообменник
 • Пелетна горелка Platinum Bio с основни компоненти от топлоустойчива до 1150°C стомана H2SN20S2 и керамична облицовка
 • КПД >90,0%
 • 3- фазов запалителен процес елиминиращ образуването на газ
 • Разделяне на въздуха на първичен и вторичен
 • Самопочистваща функция на горелката
 • Контрол на пламъка с фотоклетка
 • Автоматичен рестарт след спиране на захранването
 • Контролер с Fuzzy Logic 2 алгоритъм
 • Табло за управление с модулиране на мощността и управление на циркулационна помпа за отопление, както и производство на топла вода за БГВ с външен бойлер
 • Управление от таблото и на процесите при ръчно зареждане с дървесина
 • Възможност за свързване на допълнителен стаен термостат или GSM модул
 • Възможност за работа с акумулиращ буферен съд - опция
 • Възможност за включване на ламбда сонда – опция
 • Голяма горивна камера за ръчно зареждане
Тип ТB 16 ТB 24
Приблизителна отопляема площ (m2) 50 - 200 100 - 300
Отоплителна мощност (kW) 4 - 16 7 - 24
Дълбочина (mm) / с горелка 697 / 920 697 / 920
Широчина (mm) / с горелка и бункер 518 / 1503 624 / 1529
Височина (mm) 1370 1370
Изход към комин (mm) 160 160
Обем на бункера (литри) 298 298
Тегло (kg) 290 319

Kostrzewa Pellets 100

Котли на биомаса Kostrzewa Pellets 100 Основни характеристики:
 • Котелна стомана P265GH
 • Облицована с керамика горивна камера
 • 3-ходов топлообменник
 • Пелетна горелка Platinum Bio с основни компоненти от топлоустойчива до 1150°C стомана H2SN20S2
 • КПД >91,0%
 • 3-фазов запалителен процес елиминиращ образуването на газ
 • Разделяне на въздуха на първичен и вторичен
 • Самопочистваща функция на горелката
 • Контрол на пламъка с фотоклетка
 • Автоматичен рестарт след спиране на захранването
 • Контролер с Fuzzy Logic 2 алгоритъм
 • Табло за управление с модулиране на мощността и управление на циркулационна помпа за отопление, както и производство на топла вода за БГВ с външен бойлер
 • Управление от таблото и на процесите при ръчно зареждане с дървесина
 • Възможност за свързване на допълнителен стаен термостат или GSM модул
 • Възможност за работа с акумулиращ буферен съд - опция
 • Възможност за включване на ламбда сонда – опция
 • Голяма горивна камера за ръчно зареждане
Тип P100 16 P100 24 P100 32 P100 40
Приблизителна отопляема площ (m2) 50 - 200 100 - 300 150 - 400 200 - 500
Отоплителна мощност (kW) 4 - 16 7 - 24 9,6 - 32 12 - 40
Дълбочина (mm) 1510 1510 1510 1601
Широчина (mm) 1320 1320 1420 1364
Височина (mm) 1415 1415 1415 1551
Изход към комин (mm) 160 160 160 180
Обем на бункера (литри) 305 305 305 305
Тегло (kg) 350 360 400 500

Kostrzewa Fuzzy Logic 2

Котли на биомаса Kostrzewa Fuzzy Logic 2 Основни характеристики:
 • Котелна стомана P265GH
 • Облицована с керамика горивна камера
 • 3-ходов топлообменник с турболатори
 • Чугунена горелка
 • КПД >91,0%
 • Три различни накрайника на горелката в зависимост от вида гориво
 • Широколентова ламбда сонда – икономия на гориво до 20%
 • Наблюдателно стъкло за контрол на пламъка без отваряне
 • 3-то поколение контролер с 3 бр. 32 - битови микропроцесори с ARM архитектура и Fuzzy Logic 2 алгоритъм
 • Подаващ шнек от неръждаема стомана
 • Табло за управление с компенсация по външна температура и управление на два отоплителни кръга с трипътни вентили и помпи, както и производство на топла вода за БГВ с външен бойлер
 • Възможност за свързване на допълнителен стаен термостат или GSM модул
 • Възможност за работа с акумулиращ буферен съд
 • Възможност за системно надграждане чрез CAN-bus - опция
 • Възможност за монтаж на бункера, горелката и вратите отляво или отдясно
 • Бункер за гориво 295 л. с газови амортисьори на капака
 • Голяма камера за ръчно зареждане с дърва или дървесен чипс
Тип PFL 15 PFL 25 PFL 40 PFL 50 PFL 75 PFL 100
Приблизителна отопляема площ (m2) 50-200 100-200 200-530 370-660 550-1000 600-1300
Отоплителна мощност (kW) 5 - 15 8 - 25 12 - 40 15 - 50 23 - 75 30 - 100
Дълбочина (mm) 1075 1145 1145 1355 1465 1535
Широчина (mm) 1030 1160 1300 1380 1410 1580
Височина (mm) 1130 1210 1220 1220 1550 1565
Изход към комин (mm) 160 160 160 160 180 250
Обем на бункера (литри) 250 310 310 450 570 570
Тегло (kg) 370 430 510 700 810 1100

Kostrzewa Farmer Bio

Котли на биомаса Kostrzewa Farmer Bio Основни характеристики:
 • Котелна стомана P265GH
 • Облицована с керамика горивна камера
 • Чугунена горелка
 • КПД >90,0%
 • Ротационна горелка : позволява използуването на горива с високо съдържание на пепел
 • Широколентова ламбда сонда – икономия на гориво до 20%
 • 3-то поколение контролер с 3 бр. 32 - битови микропроцесори с ARM архитектура и Fuzzy Logic 2 алгоритъм
 • 3- ходов топлообменник с турболатори
 • Подаващ шнек от неръждаема стомана
 • Табло за управление с компенсация по външна температура и управление на два отоплителни кръга с трипътни вентили и помпи, както и производство на топла вода за БГВ с външен бойлер
 • Възможност за свързване на допълнителен стаен термостат или GSM модул
 • Възможност за работа с акумулиращ буферен съд
 • Възможност за системно надграждане чрез CAN-bus - опция
 • Възможност за монтаж на бункера, горелката и вратите отляво или отдясно
 • Бункер за гориво с газови амортисьори на капака
 • Голяма камера за ръчно зареждане с дърва или дървесен чипс
Тип FB 16 FB 24
Приблизителна отопляема площ (m2) 50 - 200 100 - 300
Отоплителна мощност (kW) 5 - 15 8 - 28
Дълбочина (mm) / с горелка 1075 1145
Широчина (mm) 1030 1160
Височина (mm) 1130 1210
Изход към комин (mm) 160 160
Обем на бункера (литри) 295 295
Тегло (kg) 365 395