"ВИЛФ - инженеринг ООД"

интелигентен подход към по - добър живот

Котли на пелети, биомаса и дървесен чипс Kozlusan

Котел на пелети, биомаса и дървесен чипс Thermokoz

Мощности от 23 до 1160 kW

Котел на пелети, биомаса и дървесен чипс Thermokoz

Котли със стокер Kozlusan - Thermokoz. Подходящи за горене на пелети, биомаса, дървесен чипс, дърва и въглища. Този котел на пелети има КПД до 92%.


Стандартно оборудване на котела на пелети:

 • стокер с бункер и шнек за подаване на горивото
 • вентилатор за горене и вторично горене
 • автоматично запалване
 • електронно табло за управление с модулация на мощността и седмичен програматор
 • управление на котела от Интернет и локална мрежа,
 • защити против подпалване на бункера
 • управление на допълнителен шнек за пълнене с гориво от стопанство
 • котлите са с кръгла пота и имат система за разбъркване на горивото в нея
 • *възможност за заявка на котлите с различно местоположение на бункера и изводите

Допълнителни опции на котлите на пелети:
 • Скара за горене на дърва за модели от котли PEL 25 до PEL 1 000, без PEL 150, 180 и 200
 • Автоматично почистване на пепелта от горивната камера на котела
 • Бъркалка за чипс и шнек за стопанство

Котел на пелети Kozlusan Propel

Мощности от 14 до 100 kW

Котел на пелети Kozlusan Propel

Пелетният котел е с изключително високо КПД - 95 % при моделите Propel 70 и Propel 100 и 92% при моделите Propel 25 и Propel 40;


Котелът е снабден със собствен бункер побиращ гориво за поне 3 денонощия, автоматично запалване, автоматично почистване на горелката, автоматично почистване на пепелта от горивната камера, автоматично почистване на димогарните тръби.


Най-голямото предимство на котела, както и при модел Slimpel, е това, че се справя с почистването и на силикатите (шлаката) от огнището, образувани при ползване на некачествени пелети, без да е необходима Вашата намеса. Това осигурява непрекъсната самостоятелна работа на котела, независимо от качеството на пелетите, които ползвате.


Оборудването на котела включва:
 • бункер за гориво побиращ 200 кг пелети при Propel 25 и Propel 40 и 400 кг при Propel 70 и Propel 100,
 • автоматично запалване,
 • автоматично почистване на дъното на горелката, пепелта от горенето и димогарните тръби,
 • електронно табло за управление с PID модулация на мощността,
 • седмичен програматор,
 • управление на котела през интернет и локална мрежа,
 • управление на 2 отоплителни кръга - отопление и бойлер,
 • управление на външен шнек за допълване на бункера,
 • управление на процесите чрез датчици за: външна температура, температура на водата в котела, температура на бойлера, димни газове, гориво в бункера,
 • защити против подпалване на бункера; управление на горивния процес с ЛАМБДА сонда при модели Propel 70 и 100.

Опции:

 • Ламбда сонда за котли Propel 14, 25, 40

Kотел на пелети Kozlusan Slimpel

Мощности 5-25 kW и 7-40 kW

Kотел на пелети Kozlusan Slimpel

Котел на пелети е с изключително високо КПД - 92 %.

Котлите се предлагат с мощности 25 и 40 kW! Отличават с изключително ниска цена за котли на пелети от този клас!

Котелът на пелети предлага почти пълна автоматизация на работата. Той е снабден със собствен бункер побиращ пелети за няколко денонощия, автоматично запалване, автоматично почистване на горелката от пепел и силикати, ръчка с която се почистват димогарните тръби, а пепелта от горенето на пелетите и димогарните тръби, както и пепелта при почистване на горелката пада в пепелник на дъното на котела, който се почиства най-много веднъж в седмицата.

Най-голямото предимство на котела, както и при модела Propel, е това, че се справя с почистването и на силикатите (шлаката), образувани при ползване на некачествени пелети, без да е необхима Вашата намеса. Това осигурява непрекъсната самостоятелна работа на котела, независимо от качеството на дървесните пелети, които ползвате.


Оборудването на котела за пелети включва:
 • бункер за гориво побиращ 100 кг пелети,
 • автоматично запалване,
 • автоматично почистване на дъното на горелката,
 • почистване на димогарните тръби с ръчка,
 • електронно табло за управление с модулация на мощността,
 • управление на котела през компютър или смартфон през интернет и локална мрежа,
 • седмичен програматор,
 • управление на 2 отоплителни кръга - отопление и бойлер,
 • управление на външен шнек за допълване на бункера,
 • управление на процесите чрез датчици за: външна температура, температура на водата в котела, температура на бойлера, димни газове, гориво в бункера,
 • защити против подпалване на бункера.