"ВИЛФ - инженеринг ООД"

интелигентен подход към по - добър живот

Панелни радиатори Kingrad Compact

Производител - Корадо (Чехия)

Панелни радиатори Корадо Допълнителна информация:
Технически данни
Височина H: 300, 400, 500, 600, 900 mm
Дължина L: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
Свързващо разстояние h: h = H - 54 mm
Свързваща резба: 4 x 1/2" вътрешна
Максимално допустимо експлоатационно налягане: 1,0 MPa
Максимално допустима експлоатационна температура: 110 °C
Радиатори корадо