• Отоплителни и газоснабдителни инсталации на обект: предприятие за козметика - гр. Кричим на фирма "Солвекс КП" ООД - гр. Пловдив;
 • Отоплителна инсталация на сградата на началното училище на основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Първомай. Възложител: Община Първомай;
 • Отоплителна инсталация и котелно помещение на производствено предприятие за врати и мебели на фирма "РЕДО" ЕООД - гр. Пловдив;
 • Газоснабдяване на кухненски блок на обект: ЦДГ "Слънце" - гр. Асеновград;
 • Вентилационна инсталация на обект: "Реконструкция на част от партерен етаж на Община Пловдив". Възложител: община Пловдив;
 • Промишлена инсталация за съхранение и захранване с природен газ на обект: промишлено предприятие на фирма "Мотокарсервиз Терзиеви и Узунов" ООД - гр.Пловдив;
 • Инсталация за съхранение и захранване с природен газ на обект: "Жилищна сграда "Шале Кукуряк" - гр.Банско на фирма "Тера Айкон" ООД гр. София;
 • Инсталация за съхранение и захранване с пропан-бутан на обект: "Жилищна сграда "Шале Кукуряк" - гр.Банско на фирма "Тера Айкон" ООД гр. София;
 • Промишлена газова инсталация на природен газ на предприятие за производство на хляб и хлебни изделия на фирма "Голдис Фуудс енд Дринкс" - гр. Пловдив;
 • Преустройство на котелно помещение на производствено предприятие на фирма "Оптроника" ЕООД - гр.Куклен;
 • Топлопровод и абонатни станции за жилищна сграда гр. Пловдив. Възложител: "Алекс-2003" ЕООД гр. Пловдив;
 • Отопление, вентилация и климатизация на обект: "Административно-делови и търговски център" гр.Пловдив. Възложител: "Алекс-2003" ЕООД гр. Пловдив;