"ВИЛФ – инженеринг" ООД извършва цялостно обслужване по проектиране, изграждане, узаконяване и въвеждане в експлоатация на отоплителни и газови инсталации.

Дружеството притежава удостоверение за работа със съоръжения с повишена опасност и всички необходими сертификати за изграждане, поддръжка и сервиз на битови газови инсталации, промишлени газови инсталации, инсталации на компресиран метан, резервоарни и бутилкови инсталации на пропан-бутан.

Предлагаме предпроектно проучване, консултации и разработване на индивидуални проектни решения в областите отопление, вентилация, климатизация, газификация и хладилна техника.

Извършваме гаранционна, извън гаранционна поддръжка и сервиз на отоплителни и газови инсталации, обслужване и поддържане на съоръжения с повишена опасност (СПО).