Газови инсталации

„ВИЛФ – инженеринг“ ООД извършва проектиране и изграждане на битови газови инсталации, газови инсталации за обществено-административни сгради и промишлени газови инсталации. Разполагаме с квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в изграждането на инсталации на природен газ, компресиран метан и резервоарни и бутилкови инсталации на пропан-бутан.

Дружеството притежава всички необходими разрешителни и сертификати за изграждане, узаконяване и въвеждане в експлоатация, поддръжка и сервиз на газови инсталации.