"ВИЛФ - инженеринг" ООД е създадено през 2007 г. в гр. Пловдив с предмет на дейност проектиране, доставка и монтаж на газови, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.

Фирмата разполага със собствен проектантски екип и монтажни групи с дългогодишен опит в сферите отопление, климатизация и газификация.

Извършваме цялостно обслужване от технически консултации, разработване на индивидуални проектни решения, изграждане, узаконяване и въвеждане в експлоатация на обектите, гаранционна и извън гаранционна поддръжка.

Дружеството притежава удостоверение за работа със съоръжения с повишена опасност, издадено от ДАМТН с всички необходими сертификати за осъществяване на дейността.

Към момента фирмата обслужва договори за поддържане на газови съоръжения и инсталации, парни и водогрейни котли и съоръжения работещи под налягане, с промишлени, обществено-административни и битови обекти в Пловдив и региона.