Изпълнени обекти

Част от нашите изпълнени обекти – газови и отоплителни инсталации.

 • „АСАРЕЛ АРЕНА” спортна зала, гр.Панагюрище. Газоснабдяване с компресиран метан – Проект и изпълнение;
 • МБАЛ „УНИХОСПИТАЛ”, гр. Панагюрище. Газоснабдяване с компресиран метан – Проект и изпълнение;
 • „АСТРОИДА”ООД – Цех за обработка на метали, гр.Панагюрище. Газоснабдяване с компресиран метан – Проект и изпълнение;
 • „ПАРК ХОТЕЛ АСАРЕЛ”, гр.Панагюрище. Газоснабдяване с компресиран метан – Проект;
 • „СОКОТАБ” ЕООД с.Радиново. Производство и монтаж на топлообменници от оребрени тръби пара-въздух на различни технологични съоръжения – общо 10бр.;. Производство и монтаж на кожухотръбен топлообменник към пароежекторна вакуум инсталация с мощност 2,5MW;
 • „КОЛОР ЧАРТ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – Предприятие за производство на каталози за боя за коса гр.Пловдив. Газоснабдяване с природен газ – Проект и изпълнение;
 • „ШПИНЕР БЪЛГАРИЯ” ООД – Предприятие за производство на CNC металообработващи машини гр.Пловдив. Газоснабдяване с природен газ – Изпълнение;
 • „АКТУАЛ ИНДУСТРИЗ” ООД – Търговски комплекс за промишлени стоки с административна част гр.Пловдив. Газоснабдяване с природен газ – Изпълнение;
 • „СОЛВЕКС КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ” ООД – предприятие за козметични продукти, гр.Кричим. Газоснабдяване с природен газ на производствени цехове и административна сграда – Проекти и изпълнение;. ОВК инсталация на административна сграда – Проект и изпълнение
 • „ПОЛИДЕЙ-2” ООД производствено предприятие за млечни продукти с. Домлян – Инсталация за захранване на котелно помещение с Биогаз – Изпълнение
 • „ШИПКА 99”АД производствено предприятие за млечни продукти гр. Първомай – Инсталация за захранване на котелно помещение Биогаз – Изпълнение
 • ЕТ„БОНИТРЕКС Наско Бончев” производствено предприятие за млечни продукти с. Долнослав – Инсталация за захранване на котелно помещение с Биогаз – Изпълнение;
 • „ЕВРОМИКС” предпприятие за производство на сухи строителни смеси гр.Пловдив. Газоснабдяване с природен газ – Проект;
 • „ФРИГОПАН” ЕООД Цех за ватени панели – Газоснабдяване с природен газ – проект и изпълнение. Административна сграда – Газоснабдяване с природен газ – проект и изпълнение. Хотел „ФРИГОПАН” – Газоснабдяване с пропан-бутан на кухненски блок – проект и изпълнение
 • „ЕВН ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ” ЕАД – Проекти и изпълнение на абонатни станции;
 • „ПЪТРЕМОНТ” ООД производствена база с.Катуница. Газоснабдяване с природен газ на асфалтова база с мощност 8,5MW. Газоснабдяване с природен газ на ремонтна работилница;
 • „ВЕНДИ” ООД производствено предприятие гр.Карлово. Парокотелна централа – Проект и изпълнение;
 • ЕТ„ТОНИ-К Антон Кьосев”. Производствено предприятие гр.Пловдив – Газоснабдяване с природен газ – Проект;
 • Спортна зала „СИЛА” гр.Пловдив – Газоснабдяване с природен газ – Изпълнение;
 • „ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ” ЕООД производствено предприятие, индустриална зона с.Стряма – Газоснабдяване с природен газ –Изпълнение
 • Битови термопомпени и отоплителни инсталации;
 • Битови газови инсталации на природен газ и пропан-бутан;
 • Битови соларни инсталации за подгряване на битова гореща вода