Техническо обслужване и поддръжка на съоръжения с повишена опасност

ВИЛФ – инженеринг притежава удостоверение за работа със съоръжения с повишена опасност (СПО) и всички необходими сертификати за извършване на техническо обслужване и поддържане на:

  • Парни и водогрейни котли;
  • Съоръжения под налягане;
  • Съдове под налягане;
  • Сградни и промишлени газови инсталации;
  • Газови инсталации на компресиран метан;
  • Газови инсталации на втечнени въглеводородни газове;
  • На битови, обществено-административни и промишлени обекти.

Дружеството извършва сервизно обслужване и поддържане на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо над 3кг. флуорсъдържащи парникови газове.

За повече информация, оферта или консултация, моля, свържете се с нас на телефон 0879 808 701, 0879 808 700, на имейл wilf_eng@mail.bg или използвайта нашата Форма за запитване.