"ВИЛФ - инженеринг ООД"

интелигентен подход към по - добър живот

Цялостно обслужване по проектиране, доставка и монтаж, узаконяване и въвеждане в експлоатация на отоплителни и газови инсталации за битови, обществено - административни и промишлени обекти.

Производство на топлообменници от оребрени тръби, подходящи за приложение във водни отоплителни инсталации и инсталации с топлоносител водна пара за топлинна обработка на въздух в климатични камери, сушилни камери, калорифери и др.

Изграждане на отоплителни и соларни инсталации. Монтаж на слънчеви колектори, термопомпи, котли и камини на твърдо гориво и пелети.

Предпроектно проучване, консултации и разработване на индивидуални проектни решения в областите:

Инвестиционно проектиране.

Съставяне и оптимизация на нови и съществуващи топлинни схеми.

Оразмеряване и избор, доставка и монтаж на съоръжения и окомплектовка на инсталации.

Ремонт на съществуващи отоплителни и газови инсталации.

Гаранционна и извън гаранционна поддръжка и сервиз.

Обслужване и поддържане на съоръжения с повишена опасност (СПО).