Услуги

„ВИЛФ – инженеринг“ ООД извършва цялостно обслужване по проектиране и изграждане на термопомпени, отоплителни и газови инсталации, инсталации на компресиран метан, резервоарни и бутилкови инсталации на пропан-бутан.

Дружеството притежава удостоверение за работа със съоръжения с повишена опасност и всички необходими сертификати за изграждане на газови инсталации на битови и промишлени обекти.

Предлагаме предпроектно проучване, консултации и разработване на индивидуални проектни решения в областите отопление, климатизация, газификация и хладилна техника.

Извършваме гаранционна и извън гаранционна поддръжка на отоплителни и газови инсталации и обслужване и съоръжения с повишена опасност (СПО).

Монтаж на термопомпени инсталации

Цялостно обслужване по проектиране и изграждане на терпомпени инсталации, гаранционна и извънгаранционна поддръжка.

Научи повече

Монтаж на отоплителни инсталации

Проектиране и изграждане на отоплителни инсталации с газови котли, термопомпи, пелетни котли и камини и водно подово отопление.

Научи повече

Монтаж на газови инсталации

Проектиране и изграждане на битови газови инсталации, газови инсталации за обществено-административни сгради и промишлени газови инсталации.

Научи повече

Производство на топлообменници от оребрени тръби

Изграждане на инсталации със слънчеви колектори за ефективно и икономично подгряване на битова гореща вода.

Научи повече

Производство на топлообменници от оребрени тръби

Производство на топлообменници от оребрени тръби, подходящи за водни отоплителни инсталации, сушилни камери, калорифери и др.

Научи повече

Техническо обслужване и поддържане на съоръжения с повишена опасност

Сервизно и техническо обслужване и поддръжка на съоръжения с повишена опасност (СПО), хладилно и климатично оборудване.

Научи повече